Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji (niekompletny)


W. Fryt, T. Kozik, J. Łukasik, S. Marczyński, Z. Sosin, The packet of programs for off-line analysis of heavy ion experiments, Kraków, IFJ, 1991.

I. Kruk, K. Lichszteld, T. Michalska, S. Marczyński, Wpływ noradrenaliny na ultrasłabą chemiluminescencję obserwowaną podczas utleniania amitrazu, 4 Sesja Naukowa Oddziału Techniki Rolniczej, pp. 51-54, Akademia Rolnicza w Szczecinie (1992).

J.Wrońska, A.Błędzki, J.Sadło, T.Wąsowicz, S.Marczyński, Temperature dependence of the EPR line width and shape in carbon fibres, Molecular Physics Reports, 6, pp. 272-274 (1994).

S. Marczyński, Karta komputerowa do zliczania ilości impulsów elektrycznych, Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska, Opis patentowy   178807 B1, 24.11.1997 BUP 24/97, 30.06.2000 WUP 06/00 (2000).

Marczyński, S. (2000), Chemiluminescent method for determination of tetracycline, chlortetracycline, minocycline, doxycycline, and demeclocycline. Biopolymers, 57: 365–372. doi: 10.1002/1097-0282(2000)57:6<365::AID-BIP60>3.0.CO;2-R
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-0282(2000)57:6%3C365::AID-BIP60%3E3.0.CO;2-R/abstract

S. Marczyński, S. Typek, J. Guskos, N. Grech, E. Kołodziej, Magnetic ordering process in manganese (II) di(hydrogen malonate) dihydrate complex, Materials Science Poland, vol. 24, no. 4. pp. 1139-1144 (2006), http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/index.php?id=5&vol=vol24no4

S. Marczyński, S. Typek, J. Guskos, N. Grech, E. Kołodziej, Electron spin resonance study of copper(II) hydrogenmalonate dihydrate complex, Materials Science Poland, vol. 24, no. 4, pp. 1077-1085 (2006), http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/index.php?id=5&vol=vol24no4

J. Zaleśny, S. Marczyński, M. Lisak, D. Anderson, A. Gałkowski, P. Berczyński, S. Berczyński, R. Rogowski, Mechanical analogy of the nonlinear dynamics of a driven unstable mode near marginal stabilityPhys. Plasmas 16, 022110 (2009); doi:10.1063/1.3079068 (9 pages), http://pop.aip.org/resource/1/phpaen/v16/i2/p022110_s1

J. Zaleśny, G. Galant, M. Lisak, S. Marczyński, P. Berczyński, A. Gałkowski, S. Berczyński, Nonlinear evolution of two fast-particle-driven modes near the linear stability threshold, Phys. Plasmas 18, 062109 (2011); doi:10.1063/1.3601136 (9 pages), http://pop.aip.org/resource/1/phpaen/v18/i6/p062109_s1

S. Marczyński, The two modes extension to the Berk-Breizman equation: Delayed differential equations and asymptotic solutions, Phys. Plasmas 18, 092109 (2011); doi:10.1063/1.3639135 (5 pages),  http://pop.aip.org/resource/1/phpaen/v18/i9/p092109_s1