Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


2013.10.13


Przypominam, że w czasie zajęć na pracowni obowiązuje regulamin, który zabrania: grania w gry komputerowe a nawet ich uruchamiania; samowolnego opuszczania sali; głośnych rozmów, hałaśliwego zachowania i innych działań utrudniających prowadzenie zajęć. Usuwanie studentów z pracowni, nie stosujących się do tych zakazów, jest wyraźnie określone w regulaminie.

Celem studiów jest indywidualny rozwój, dlatego w czasie zajęć wymagana będzie samodzielna praca.

W czasie kolokwiów nie wolno korzystać z niedozwolonej pomocy i nie wolno używać: książek, notatek, telefonów komórkowych i innych urządzeń, które umożliwiają przesyłanie lub przechowywanie informacji. Z komputerów i oprogramowania, w jakie jest wyposażona jest pracownia, wolno korzystać także w czasie kolokwiów - po zalogowaniu się indywidualnym kodem dostępu.